Jachtwerf Heeg Brochure Bootshop Occasions Winterstalling

Winterstallingsovereenkomst Pointer 25

Seizoen 2023 - 2024

Een betere planning wordt steeds belangrijker om u als klant goed van dienst te kunnen zijn. We vragen u dan ook vriendelijk het onderstaande formulier aandachtig door te lezen, en voorzien van alle gegevens voor 20 oktober 2023 ingevuld terug te sturen.

Alle werkzaamheden worden in het najaar en winter uitgevoerd vóór uw Pointer 25 een vaste winterstallingplek krijgt op het terrein. Op deze manier kunnen we uw schip direct en snel opleveren in het voorjaar 2024.

(* = velden verplicht invullen)
Naam eigenaar*:  
Adres*:  
Postcode*:  
Woonplaats*:  
Telefoon*:  
Emailadres*:  
Mobiel:  
Naam Pointer 25*:  
Kleur/type/bouwjaar:  
(vermoedelijke) aanleverdatum:  
 
Graag aanvinken wat van toepassing is*:
€ 1.225,00

€ 1.995,00
 
Optioneel:
Opslag, controle en bijladen accu € 60,00 per accu
Winterklaar maken motor/tanks/loskoppelen accu € 290,00
Servicebeurt inboardmotor (prijs is excl. 1e keer kleppen stellen à € 55,-) € 375,00
Antifouling aanbrengen onderwaterschip € 950,00
Polijsten en in de was zetten romp € 970,00
Op- en aftuigen zeilen inclusief opslag € 175,00
Opslag kussens / matras € 75,00
 
Graag ontvang ik een offerte voor het volgende:

Graag wil ik het volgende bestellen:

Opmerkingen en aandachtpunten m.b.t. mijn Pointer 25:

 
Ten aanzien van de wederzijdse verplichtingen, de aansprakelijkheid en het risico conformeren partijen zich over en weer- voor zover in deze voorwaarden daarvoor geen afwijkende bepaling is opgenomen- aan de wettelijke bepalingen van Boek 7 titel 4 Burgerlijk Wetboek, welke bepalingen betrekking hebben op deze overeenkomst. Dit geldt ongeacht de kwalificatie van de overeenkomst. De vaartuigen zijn/worden niet door de ondernemer verzekerd. De consument dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering. Het door de consument niet afdoende verzekeren van het vaartuig tegen cascoschade komt voor risico van de consument. Met het indienen en ondertekenen van deze overeenkomst verklaart consument dat bovenstaand vaartuig is verzekerd.  
Verzekering*:


 
Verzekeraar*:  
Polisnummer*:  
 
De HISWA Algemene Voorwaarden huur en verhuur lig- en/of bergplaatsen die Jachtwerf Heeg hanteert, zijn van toepassing op deze overeenkomst. Consument verklaart zich te zullen houden aan het op Jachtwerf Heeg geldende Haven- en Werfreglement. Op alle overeenkomsten van levering van diensten en aanneming van werk zijn de HISWA Algemene Aannemings-, Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.  
Ik heb de HISWA Algemene Voorwaarden huur en verhuur lig-en/of bergplaatsen en het Haven- en Werfreglement gelezen.
Met het digitaal ondertekenen van deze huurovereenkomst ga ik akkoord met de HISWA voorwaarden die Jachtwerf Heeg hanteert.*
 
 
Ondertekening  
Plaats*:  
Datum*:  
Uw naam*:  
Digitale handtekening* (vul in: AKKOORD):  
 
STUDIO VET 2024