Jachtwerf Heeg Brochure Bootshop Verhuur Occasions Winterstalling

Winterstallingsovereenkomst G2

Seizoen 2022 - 2023

Een betere planning wordt steeds belangrijker om u als klant goed van dienst te kunnen zijn. We vragen u dan ook vriendelijk de onderstaande winterstallingsovereenkomst aandachtig door te lezen, en voorzien van alle gegevens voor 21 oktober 2022 ingevuld terug te sturen.

Alle werkzaamheden worden in het najaar en winter uitgevoerd vóór uw G2 een vaste winterstallingplek krijgt op het terrein. Op deze manier kunnen we uw schip direct en snel opleveren in het voorjaar 2023.

(* = verplicht in te vullen.)
Naam eigenaar*:  
Adres*:  
Postcode*:  
Woonplaats*:  
Telefoon*:  
Emailadres*:  
Mobiel:  
Naam G2*:  
Kleur/type/bouwjaar:  
(vermoedelijke) aanleverdatum:  
 
Graag aanvinken wat van toepassing is:
Ik wil deze winter mijn G2 gestald hebben in Heeg. Boot takelen, onderwaterschip schoonspuiten, romp wassen, mast strijken, aanbrengen wintertent en op speciale stallingsbok zetten op het terrein. € 850,00
 
Alle buitenboordmotoren die bij ons achtergelaten worden krijgen een winterbeurt en worden gestald.
Winterservice 4-takt motoren incl. stalling Facturatie via
Scheepsmotoren Heech
Antifouling aanbrengen op het onderwaterschip € 625,00
Romp polijsten & in de was zetten € 650,00
Waterlijnband vervangen € 185,00
Stalling/demontage accu bij elektromotor € 75,00
Alleen stalling motor Facturatie via Scheepsmotoren Heech
 
Graag ontvang ik een offerte voor het volgende:

Graag wil ik het volgende bestellen:

Opmerkingen en aandachtpunten m.b.t. mijn G2:

 
Ten aanzien van de wederzijdse verplichtingen, de aansprakelijkheid en het risico conformeren partijen zich over en weer- voor zover in deze voorwaarden daarvoor geen afwijkende bepaling is opgenomen- aan de wettelijke bepalingen van Boek 7 titel 4 Burgerlijk Wetboek, welke bepalingen betrekking hebben op deze overeenkomst. Dit geldt ongeacht de kwalificatie van de overeenkomst. De vaartuigen zijn/worden niet door de ondernemer verzekerd. De consument dient zelf zorg te dragen voor een afdoende verzekering. Het door de consument niet afdoende verzekeren van het vaartuig tegen cascoschade komt voor risico van de consument. Met het indienen en ondertekenen van deze overeenkomst verklaart consument dat bovenstaand vaartuig is verzekerd.  
Verzekering*:


 
Verzekeraar*:  
Polisnummer*:  
 
De HISWA Algemene Voorwaarden huur en verhuur lig- en/of bergplaatsen die Jachtwerf Heeg hanteert, zijn van toepassing op deze overeenkomst. Consument verklaart zich te zullen houden aan het op Jachtwerf Heeg geldende Haven- en Werfreglement. Op alle overeenkomsten van levering van diensten en aanneming van werk zijn de HISWA Algemene Aannemings-, Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing.  
Ik heb de HISWA Algemene Voorwaarden huur en verhuur lig-en/of bergplaatsen en het Haven- en Werfreglement gelezen.
Met het digitaal ondertekenen van deze huurovereenkomst ga ik akkoord met de HISWA voorwaarden die Jachtwerf Heeg hanteert.
 
 
Ondertekening  
Plaats*:  
Datum*:  
Uw naam*:  
Digitale handtekening*: (vul in: AKKOORD)  
 
STUDIO VET 2023